Anna Citterbergová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Ochrana práva dětí na soukromí v prostředí sociálních sítí: sharenting pohledem evropského práva

Jurisprudence 3/2023 Rubrika: Články Str.: 22-32

Klíčová slova: právo dítěte na soukromí, ochrana osobních údajů dítěte, sharenting, Listina základních práv EU, Úmluva o ochraně lidských práv, GDPR, sociální sítě

Abstrakt: Tento článek zkoumá problematiku tzv. sharentingu z pohledu evropského práva. Za tímto účelem nejprve definuje pojem sharentingu a shrnuje dopady a rizika pro nezletilé, které jsou s touto praxí spojovány. Následně analyzuje relevantní předpisy Evropské unie a zabývá se otázkou, zda se v případě obsahu sdíleného formou sharentingu jedná o obsah spadající pod koncept práva na soukromý život a rodinný život ve smyslu čl. 7 Listiny EU, či o osobní údaje ve smyslu čl. 8 Listiny EU, resp. GDPR. V další části zkoumá přístup čl. 8 EÚLP a za tímto účelem příslušnou judikaturu ESLP, z níž vyvozuje obecné principy a uvažuje nad směřováním argumentace tohoto soudu v případě řešení sporů se sharentingem spojených. V poslední části článek představuje některé příklady pro oblast ochrany soukromí a osobních údajů nezletilých pokrokových právních úprav členských států EU a nastiňuje tzv. dobré praxe, které by mohly sloužit v procesu posilování záruk nezletilých pro ochranu jejich práv jako inspirace pro zákonodárce.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout