Petr Podrazil

Ochrana práv pacienta při nedobrovolné hospitalizaci

Jurisprudence 7/2013 Rubrika: Články Str.: 27-33

Klíčová slova: detence, hospitalizace, pacient, medicínské právo, náprava vadného rozhodnutí

Abstrakt: Cílem článku je popsat a zhodnotit nejvýznamnější chyby v postupech soudů a zdravotnických zařízení v návaznosti na novelu detenčního řízení přijatou zákonem č. 404/2012 Sb. Článek se zaměřuje na jednotlivé možnosti nápravy vadných rozhodnutí vydaných v průběhu řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče.


Stáhnout