Jana Ondřejková | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Ochrana menšin zranitelných v rámci demokratické normotvorby

Jurisprudence 4/2015 Rubrika: Články Str.: 16-20

Klíčová slova: menšiny, normotvorba, předsudek, přístup ke vzdělání

Abstrakt: Příspěvek po vzoru statě Bruce Ackermana Beyond Carolene Products analyzuje, které menšiny zasluhují v normotvorných procesech zvláštní pozornost. Zabývá se otázkou, nakolik lze pro ochranu těchto menšin využít stávající teoretickoprávní a ústavněprávní doktríny týkající se zajištění reprezentace zájmů v normotvorném procesu. Zamýšlí se i nad efektivitou „rychlých řešení“ skrze nejvyšší soudy vůči pomalejším postupům postaveným na projeveném zájmu menšin o prosazování svých práv individuální či kolektivní cestou.


Stáhnout