Alžbeta Nemeškalová Rosinová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Objektivní test nestrannosti v případech vztahu soudce k účastníkům řízení a jejich zástupcům

Jurisprudence 6/2017 Rubrika: Články Str.: 30-39

Klíčová slova: nestrannost soudce, objektivní test, vyloučení soudce, podjatost, vztah k účastníkům řízení, vztah k právním zástupcům

Abstrakt: Článek se zabývá objektivním testem nestrannosti používaným Evropským soudem pro lidská práva i českými soudy a poukazuje na některé jeho nedostatky v praxi. Jako řešení navrhuje specifikaci jednotlivých kritérií, která je potřeba zohlednit při posuzování návrhu na vyloučení soudce. Vychází přitom z kritérií, která již byla fakticky použita v některých rozhodnutích českých vrcholných soudů o vyloučení soudců pro podjatost. Článek se snaží tato kritéria identifikovat a zařadit do uceleného algoritmu, jehož používání by vedlo k transparentnějšímu a přesvědčivějšímu rozhodování a vyloučení soudce pro podjatost.


Stáhnout