Bénédict Winiger
Pracoviště autora: Ženevská univerzita

Objektivní a subjektivní protiprávnost: švýcarské specifikum aneb právní ptakopysk

Jurisprudence 6/2022 Rubrika: Články Str.: 28-35

Klíčová slova: protiprávnost, subjektivní protiprávnost, objektivní protiprávnost, římské právo, historické kořeny, švýcarské právo, švýcarský obligační kodex, německé právo, rakouské právo, nutná obrana

Abstrakt: Příspěvek se zabývá z našeho pohledu určitým paradoxem. Česká civilistická doktrína totiž považuje protiprávnost za objektivní kategorii. Naproti tomu švýcarská judikatura a nauka rozlišují od konce 19. století mezi objektivní a subjektivní protiprávností. Základ subjektivní protiprávnosti spočívá již v římském právu, které bezprostředně ovlivnilo i švýcarské zákonodárství, zejm. obligační kodex (Obligationenrecht) z r. 1911. Autor zkoumá vývoj pojmu subjektivní protiprávnosti ve švýcarském právu a provádí srovnání s německým a rakouským právním řádem. Dochází k závěru, že rozlišování mezi subjektivní a objektivní protiprávnosti má význam i s ohledem na nutnou obranu a její odůvodnění v trestním právu. Na rozdíl od švýcarského práva vyslovuje domněnku, že subjektivní protiprávnost se vyskytuje i ve většině evropských právních řádů, avšak není naukou řádně rozpracována.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout