Lukáš Boháček
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Obiter dictum soudních rozhodnutí: základní východiska a charakteristiky v anglicko-českém srovnání

Jurisprudence 3/2021 Rubrika: Články Str.: 1-12

Klíčová slova: soudní rozhodnutí, judikatura, precedent, odůvodnění rozhodnutí, obiter dictum, nosné důvody, český právní systém, common law

Abstrakt: Termín obiter dictum v zemích anglo-americké právní tradice označuje tu část soudního rozhodnutí, která nevytváří formálně závazný soudní precedent. I přes absenci doktríny precedentu se však uvedené označení hojně užívá i v českém právním systému. Článek proto zkoumá anglický přístup k obiter dicti a posuzuje, nakolik se z něj získané poznatky shodují či je lze v kontextu České republiky uplatnit. Ve vzájemné komparaci právního systému Anglie a Walesu a České republiky proto nejprve srovnává základní východiska, pokud jde o přístup k soudním rozhodnutím a jejich podobu, a následně posuzuje, co obiter dictum je, jaká je jeho povaha, jak se liší od nosné části odůvodnění, kdo toto odlišení provádí, jakož i jaké lze identifikovat jeho druhy. Článek dospívá k závěru, že ačkoli se některé znaky shodují, existují i podstatné odlišnosti. Obdobná aplikace poznatků a závěrů z common law systému stran obiter dicti proto není v kontextu České republiky bez dalšího automaticky možná.


Stáhnout