Kristina Blažková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

O ústavním požadavku na zaručení lidsky důstojného existenčního minima: pár poznámek k soudnímu přezkumu zásahů do sociálních práv

Jurisprudence 3/2019 Rubrika: Články Str.: 36–44

Klíčová slova: Ústavní soud České republiky, sociální práva, esenciální obsah

Abstrakt: Článek optikou nejnovější judikatury Ústavního soudu České republiky znovu otevírá otázku vhodného metodologického testu pro soudní přezkum zásahů do sociálních práv. Zdůrazňuje zásadní význam povahy sociálních práv coby pozitivních závazků států v protikladu k tradičním, negativním právům první generace. Zamýšlí se nad výhodami změny pořadí jednotlivých kroků testu a upřednostnění konkrétního přezkumu ústavnosti v případě zásahu do sociálních práv. V neposlední řadě text rozebírá problematiku vymezení jádra a měkkého obalu sociálních práv.


Stáhnout