Tomáš Doležil, Martin Sztefek
Pracoviště autora: JŠK, advokátní kancelář

O původu (ne)jednoho endemického druhu

Jurisprudence 5/2020 Rubrika: Články Str.: 18-24

Klíčová slova: obchodní korporace, podíl se zvláštním právem, druhy podílů a akcií, ubírání práv, modifikace práv, sistace práv, rozdělení zisku a jiných zvláštních zdrojů, vytěsnění menšinových akcionářů, akcionářské dohody

Abstrakt: Zákon o obchodních korporacích přišel s možností vytváření zvláštních druhů podílů a akcií prostřednictvím modifikace práv s nimi spojených, resp. jejich přidáním nebo odebráním. Objevily se nicméně názory, které široké interpretaci zákona o obchodních korporacích v otázce vytváření zvláštních druhů podílů a akcií příliš nakloněny nebyly. Na vzniklou situaci a právní nejistotu se snaží reagovat novela s účinností od 1. ledna 2021. Má za cíl zpřesnit mantinely, v jejichž rámci se mohou společníci pohybovat, a potvrdit liberální pojetí právní regulace. Změny v právní úpravě odstraňují řadu nejasností a rizik a promítají se do řady dalších oblastí korporátního práva.


Stáhnout