Milan Lipovský
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Nový (zvláštní) mezinárodní trestní tribunál pro zločin agrese vůči Ukrajině anebo „staré“ cesty?

Jurisprudence 2/2023 Rubrika: Články Str.: 12-22

Klíčová slova: Zločin agrese, Ukrajina, Ruská federace, tribunál

Abstrakt: V návaznosti na invazi neokupovaných ukrajinských území Ruskou federací započatou 24. února 2022 začalo mezinárodní společenství uvažovat o zaplnění mezery neodpovědnosti před Mezinárodním trestním soudem za zločin agrese. Výsledkem diskusí byly návrhy k vytvoření zvláštního tribunálu k vyplnění této mezery. Uvažované možnosti získaly různou podporu z hlediska jejich efektivity, pravděpodobnosti fungování a právních charakteristik. Tento článek navržené možnosti analyzuje dle uvedených kritérií.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout