Harald Christian Scheu
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Nový rakouský zákon o islámu jako vzor pro úpravu vztahů evropské sekulární společnosti a muslimských komunit?

Jurisprudence 5/2016 Rubrika: Články Str.: 22-33

Klíčová slova: Rakousko, zákon o islámu, uznání, integrace, náboženská svoboda

Abstrakt: Nový rakouský zákon o islámu z roku 2015 je pouze částečně zaměřen na konfesní otázky, z podstatné části má řešit obecné problémy spojené s integrací muslimů do rakouské společnosti. V tomto příspěvku zkoumáme, zda zákon může tyto cíle úspěšně splnit a může přitom i jiným evropským státům sloužit jako vzor. Článek představuje novou úpravu v historickém kontextu, analyzuje klíčová ustanovení zákona a upozorňuje na praktické problémy při jeho aplikaci.


Stáhnout