Petr Osina | Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Nová teorie přirozeného práva jako součást renesance přirozenoprávního myšlení ve 20. století

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Články Str.: 10-15

Klíčová slova: Nová teorie přirozeného práva, morální filozofie, přirozenost lidského jednání, poslední cíl lidského života

Abstrakt: Článek se zabývá rozborem hlavních myšlenek Nové teorie přirozeného práva, což je významný proud v současné právní filozofii, který se objevil v 60. letech 20. století a navazuje na myšlenky Tomáše Akvinského. Hlavní části článku pojednávají o základních principech morální filozofie, přirozenosti lidského jednání, přirozenosti politické autority, posledním cíli lidského života, některých otázkách ukončení lidského života a sexuální morálky. Autor uvádí některé kritické výhrady, které směřují vůči teoretickým postulátům Nové teorie přirozeného práva a byly formulovány oponenty z řad katolických teologů, zastánců přirozeného práva i právních pozitivistů.


Stáhnout