Václav Janeček
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Keble College, University of Oxford

Nerovná subjektivní odpovědnost

Jurisprudence 5/2016 Rubrika: Články Str.: 15-21

Klíčová slova: odpovědnost; právnická osoba; korporace; fikce; domněnka; nedbalost; zavinění; přičitatelnost; rekodifikace

Abstrakt: Dle převládajícího mínění jsou předpoklady subjektivní odpovědnosti u fyzických a právnických osob v zásadě totožné. Autor ve svém článku představuje argumentaci, z níž vyplývá závěr opačný. Na základě rozvedení koncepčních východisek současného pozitivního civilního práva dospívá k názoru, že ObčZ zakládá principiálně nerovnou odpovědnost za zavinění u fyzických a právnických osob. Ačkoliv právnická osoba nemá dle ObčZ jako fiktivní útvar vlastní vůli ani rozum, může mít vlastní nedbalost, což zásadně ovlivňuje možný rozsah její odpovědnosti.


Stáhnout