Tomáš Tintěra | Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Nepřípustnost předběžného opatření na změnu výživného

Jurisprudence 5/2015 Rubrika: Diskuse Str.: 32-35

Klíčová slova: předběžné opatření, výživné, občanský zákoník, Ústavní soud

Abstrakt: Příspěvek rozebírá rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 25. 3. 2015 sp. zn. IV. ÚS 3706/14. Existují zde především dva okruhy problematických otázek v souvislosti s předběžným opatřením. Za prvé, jde o obavu z nevhodnosti předjímání rozhodnutí ve věci samé, pokud předběžné opatření na změnu výživného nastolí stav, o kterém se má teprve rozhodnout v řízení ve věci samé. Druhou a zásadní otázkou je právní nemožnost vydat předběžné opatření v případě, že zde je jiné odlišné pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které bylo vydáno dříve v nalézacím řízení.


Stáhnout