Harald Christian Scheu
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Několik úvah o unijním pojetí dezinformace

Jurisprudence 5/2023 Rubrika: Články Str.: 1-10

Klíčová slova: dezinformace, Evropská unie, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, pravdivost, veřejná újma

Abstrakt: Článek se zabývá pojmem dezinformace ve světle historických zkušeností a se zvláštním zaměřením na dokumenty Evropské unie. Vzhledem k tomu, že konkrétní prvky definice dezinformace jsou poměrně nejasné a ponechávají značný prostor pro výklad, hrozí riziko porušování lidských práv, zejména svobody projevu. Pokud jde o pravdivost informace, striktní kategorizace určitého obsahu jako pravdivého nebo nepravdivého je nebezpečným zjednodušením standardních komunikačních procesů. Na pravdivost vyjádření by se mělo nahlížet spíše jako na kontinuum než ve smyslu zjednodušeného binárního modelu. Doporučujeme vyhnout se v právních dokumentech termínu dezinformace.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout