Jiří Zeman

Několik úvah k otázce určování pravomoci na základě kritéria místní příslušnosti soudů v řízeních s mezinárodním prvkem

Jurisprudence 1/2014 Rubrika: Články Str.: 29-35

Klíčová slova: místní příslušnost, mezinárodní prvek, perpetuatio fori, perpetuatio iurisdictionis

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou určování pravomoci na základě kritéria místní příslušnosti soudů, a to v řízeních s mezinárodním prvkem. Dospívá k závěru, že i pro mezinárodní příslušnost státu (respektive vnitrostátní pravomoc soudu) je nutné aplikovat zásadu perpetuatio iurisdictionis, respektive zásadu perpetuatio fori.


Stáhnout