Marek Zukal
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Několik poznámek k (ne)ratifikaci Istanbulské úmluvy

Jurisprudence 2/2024 Rubrika: Diskuse Str.: 42-45

Klíčová slova: Istanbulská úmluva, mezinárodní smlouva, ratifikace

Abstrakt: Příspěvek reaguje na odepření souhlasu s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy Senátem Parlamentu ČR a na související veřejnou debatu. Autor zdůrazňuje, že přes některá opačná tvrzení Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouvou a vyvrací některé argumenty proti její ratifikaci. Zejména poukazuje na skutečnost, že údajná nadbytečnost úmluvy vzhledem k dostatečné vnitrostátní právní úpravě není relevantním argumentem, neboť mezinárodní smlouvy jsou sjednávány i z řady jiných důvodů, než jen s cílem jejich vnitrostátní aplikace. Z hlediska dalšího procesu autor argumentuje, že i po nevyslovení souhlasu Senátem může Poslanecká sněmovna pokračovat v projednávání Istanbulské úmluvy a může vyslovit souhlas s její ratifikací, odmítnutí vyslovení souhlasu Senátem jí v tom nebrání. Prezident republiky však k ratifikaci může přistoupit teprve poté, co bude mít souhlas obou komor Parlamentu, tedy i Senátu.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout