Jana Matejová
Pracoviště autora: Nejvyšší správní soud SR

(Ne)Záujem o veľké senáty na Slovensku?

Jurisprudence 5/2021 Rubrika: Články Str.: 21-28

Klíčová slova: veľký senát, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, porovnanie slovenskej a českej úpravy veľkých senátov

Abstrakt: republiky a novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, vymedzuje ich spoločné znaky a odlišnosti a poukazuje tiež na rozdiely v právnej úprave veľkých senátov najvyšších súdov Českej republiky. Prvotné nadšenie zo zriadenia veľkých senátov v právnom prostredí Slovenskej republiky vystriedala realita – jednoduché, prehľadné a rýchle zjednocovanie rozdielnej judikatúry sa nekonalo. Veľké senáty sprevádza od začiatku ich pôsobenia skepticizmus až nezáujem. Dôvody sa nehľadajú ľahko, autorka sa napriek tomu o to v príspevku pokúša, a to aj prostredníctvom vlastností veľkých senátov a východiskových zásad ich pôsobenia navrhnutých Ondřejom Kadlecom.


Stáhnout