Barbora Záleská
Pracoviště autora: Ministerstvo spravedlnosti

Návrh nové směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

Jurisprudence 1/2023 Rubrika: Články Str.: 3-10

Klíčová slova: odpovědnost za vadné výrobky, škoda, nová směrnice

Abstrakt: Dne 28. září 2022 vyvrcholilo několik let příprav uvnitř Evropské komise zveřejněním návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky, jež má nahradit dosud účinnou směrnici 85/374/EHS. Revidovaná pravidla mají poškozeným poskytnout vysokou úroveň ochrany i v současné době, a to nejen přizpůsobením směrnice novým technologiím a novým obchodním modelům, ale i posílením jejich postavení v případném soudním sporu. To vše při zachování rovnováhy s oprávněnými zájmy výrobců. Tento příspěvek seznamuje čtenáře s hlavními změnami, které návrh přináší, a poukazuje na některá ustanovení, jejichž vývoj v evropském legislativních procesu bude vhodné sledovat.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout