Hana Draslarová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Naučit se myslet jako právník?

Jurisprudence 6/2022 Rubrika: Články Str.: 36-46

Klíčová slova: myslet jako právník; právnické vzdělávání; právnická fakulta; právnická analýza

Abstrakt: Právnické fakulty ovlivňují významným způsobem myšlení budoucích právníků. Vzhledem k tomu, že není možné připravit studenty na každou jednotlivou situaci, se kterou se v následné praxi setkají, o to větší důraz by měl být kladen na schopnost myslet jako právník. Tento koncept se objevuje především v americké literatuře o právnickém vzdělávání a smyslem tohoto článku je představit jeho možné významy v českém kontextu. První část je věnována exkurzi do Spojených států amerických, kde je daný koncept spojen především se specifickou výukovou metodou, tzv. case method. Druhá část se zabývá konkrétními aspekty myšlení českého právníka a modelovým postupem řešení právního problému. Právě konkrétní pojmenování toho, co si pod pojmem myslet jako právník představit, má napomoci tomu, aby se s ním mohlo ve výuce pracovat výslovněji.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout