Tomáš Tintěra
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Následky střetu zájmů mezi zástupcem a zastoupeným

Jurisprudence 6/2023 Rubrika: Diskuse Str.: 37-43

Klíčová slova: střet zájmů; zastoupení; občanský zákoník; neplatnost právního jednání

Abstrakt: Článek se zabývá právními následky jednání zástupce jménem zastoupeného, pokud jsou zájmy zástupce a zastoupeného ve vzájemném konfliktu. Dne 5. října 2022 tzv. velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky vydal rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1640/2022 ohledně následků zájmového střetu, kde se svými závěry odchyluje od dosavadní judikatury i většinového názoru odborné literatury. Článek se zaměřuje na výklad ustanovení § 437 občanského zákoníku v širších souvislostech.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout