Martina Kuloglija Podivínová

Nárok na finanční náhradu podle zákona o mimosoudních rehabilitacích jako předmět dědění

Jurisprudence 2/2013 Rubrika: Články Str.: 28-30

Klíčová slova: mimosoudní rehabilitace, finanční náhrada, dědictví

Abstrakt: Příspěvek se týká rozhodnutí nejvyšší instance, které řeší otázku, zda dědicům oprávněné osoby, která zemřela již v průběhu restitučního řízení, náleží právo domáhat se poskytnutí finanční náhrady za nevydané věci.


Stáhnout