Eva Burkertová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Nad nálezem Ústavního soudu ve věci uznávání zahraničních adopcí

Jurisprudence 3/2021 Rubrika: Články Str.: 25-38

Klíčová slova: osvojení, registrované partnerství, státní svrchovanost, nejlepší zájem dítěte

Abstrakt: V článku je pojednáváno o nálezu Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20, který se zabýval návrhem na zrušení části zákona o mezinárodním právu soukromém, který v důsledku brání nesezdaným, resp. homosexuálním párům v uznání jejich zahraničního rozhodnutí o osvojení dětí. Cílem příspěvku je rozbor tematiky z pohledu uznávání zahraničních rozhodnutí o osvojení, nejlepšího zájmu dětí a výhrady veřejného pořádku. Pojednáno je o důsledcích tohoto nálezu a aktuální právní úpravy, relevantní judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu a příkladech z jiných evropských států. Po analýze problematiky lze shrnout, že jde o téma, které vyžaduje otevřít mezioborovou diskuzi nad případnou změnou právní úpravy homoparentality, která by měla vzít v potaz kromě aktuální judikatury i celoevropský přístup, aktuální společenský konsenzus a v neposlední řadě také vědecká zjištění na poli dětské psychologie.


Stáhnout