Pavel Mates / Karel Šemík

Nad důstojností soudcovského stavu

Jurisprudence 2/2014 Rubrika: Diskuse Str.: 40-45

Klíčová slova: důstojnost soudu, spravedlnost

Abstrakt: Tématem důstojnosti soudcovského stavu se zabýval judikát Nejvyššího správního soudu č. j. 16 Kss 10/2013-84 z 10. ledna 2014, kterým byl nastaven jasný rámec pro posuzování postavení soudce a jeho funkce. Jen důstojná justice a důstojní soudci mohou řádně zajistit takový chod justice, který odpovídá standardům právního státu.


Stáhnout