Daniel Bartoň
Pracoviště autora: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Možnosti zákazu či omezení nošení muslimských šátků na školách

Jurisprudence 4/2016 Rubrika: Články Str.: 3-14

Klíčová slova: náboženská svoboda, muslimské šátky, zahalování muslimek, hidžáb, právo na vzdělání, školství

Abstrakt: Článek analyzuje možnosti zákazu nebo omezení nošení muslimských šátků žákyněmi a studentkami na českých školách. Představuje normy, které se na tuto problematiku vztahují, a zkoumá, za jakých okolností představují muslimské šátky náboženské symboly. Podrobně rozebírá argumenty, o které by se mohlo opřít případné omezení náboženské svobody nebo práva na vzdělání muslimských studentek. Dospívá k závěru, že s lidskými právy souladné možnosti omezení nošení muslimských šátků na školách jsou velmi limitované a případnému přijetí právního předpisu by musela předcházet podrobná analýza hrozeb představovaných šátky, která by se vypořádala s otázkou, proč není možné zamýšlených účelů dosáhnout jinými způsoby.


Stáhnout