Jan Kratochvíl
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv

Jurisprudence 3/2019 Rubrika: Články Str.: 28–35

Klíčová slova: sociální práva, ústavní stížnost, test racionality

Abstrakt: Účelem článku je představit argumenty pro tezi, že ochrana sociálních práv před soudy skrze individuální žaloby a individuální ústavní stížnosti je možná. Sociální práva jsou individuální subjektivní práva a jako taková musejí podléhat soudní ochraně. Praxe Ústavního soudu a jiných soudů dokládá, že jednotlivci se mohou přímo domáhat porušení sociálního práva. Testem, který by měl být standardně v případech individuálního přezkumu sociálních práv aplikován, je test racionality. Jednotlivec se může domáhat i zrušení zákona pro rozpor se sociálním právem spolu s podanou ústavní stížností. Nicméně tato poslední otázka je spíše akademická, neboť senáty Ústavního soudu fungují jako filtr těchto návrhů, a není tedy praktický rozdíl oproti jejich pravomoci takové řízení iniciovat.


Stáhnout