Jan Malíř
Pracoviště autora: Akademie věd České republiky

Moderní doktrína politické otázky v USA: Příběh, v němž stále nepadlo poslední slovo

Jurisprudence 1/2019 Rubrika: Články Str.: 1–18

Klíčová slova: justiciabilita, USA, doktrína politické otázky, vývoj moderní doktríny, soudcovská nadřazenost, soudcovská zdrženlivost, přetrvávání

Abstrakt: Nástup moderní doktríny politické otázky je úzce spojen s Nejvyšším soudem E. Warrena, který se v rozsudku Baker v. Carr pokusil dát doktríně politické otázky mnohem pevnější mantinely než předtím a v zájmu prosazování soudcovské nadřazenosti omezit zejména ty větve doktríny, které byly odůvodňovány imperativy soudcovské obezřetnosti. Ani o téměř šest desetiletí později však doktrína politické otázky nevyhasla a zachovává si v ústavním systému USA své místo, a to v tak významných záležitostech, jakými jsou spory o národní bezpečnost, zahraniční politiku, gerrymandering nebo změny Ústavy. Ač názor na přesné odůvodnění doktríny a její uplatňování je ve světle nejednoznačné judikatury federálních soudů předmětem sporů a debat, lze tyto pochybnosti považovat za přímý odraz povahy celé doktríny, která je „více právně-politickým nástrojem než principiálním standardem“. Jisté je, že ani po rozsudku Zivotofsky I nebylo poslední slovo v historii doktríny vysloveno.


Stáhnout