Sandra Brožová

Mimosmluvní odpovědnost EU za škodu ve světle recentní judikatury Soudního dvora EU

Jurisprudence 6/2014 Rubrika: Články Str.: 20-25

Klíčová slova: mimosmluvní odpovědnost, Soudní dvůr EU, ztráta příležitosti, škoda

Abstrakt: Článek se zabývá mimosmluvní odpovědností Evropské unie za škodu, která je zakotvena v primárním právu a blíže vymezena judikaturou Soudního dvora EU. Podrobně analyzuje konkrétní podmínky přípustnosti žaloby na náhradu škody a srovnává je s odpovědností mezinárodních organizací v mezinárodním právu veřejném. Diskutuje také různé podoby škody včetně ztráty příležitostí a zamýšlí se nad možným vývojem mimosmluvní odpovědnosti EU v budoucnu.


Stáhnout