Karel Brychta

Mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU

Jurisprudence 1/2013 Rubrika: Články Str.: 3-8

Klíčová slova: daně, daň z příjmu, závislá činnost, judikatura, Schumacker, Gschwind, Persche, Damseaux, Gilly

Abstrakt: Autor se v příspěvku zaměřuje zejména na mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti a otázky společné pro mezinárodní zdaňování příjmů fyzických osob. Sledovanými kauzami byly případy Schumacker (C-279/93), Gschwind (C-391/97), Persche (C-317/07), Damseaux (C-128/08), Gilly (C-336/96) a D. (C-376/03). Následující část obsahuje zhodnocení současného (aktuálního) znění českého zákona o daních z příjmů a znění českého zákona o daních z příjmů ve znění zákona č. 458/2011 Sb. pohledem jejich shody s judikaturou ESD.


Stáhnout