Milan Lipovský
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mezinárodněprávní aspekty popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 TZ

Jurisprudence 4/2021 Rubrika: Články Str.: 34-41

Klíčová slova: genocidium; popírání; zpochybňování; schvalování; ospravedlňování

Abstrakt: České trestní právo považuje dle § 405 TZ za trestné popírat, zpochybňovat, schvalovat či ospravedlňovat zločin genocidy (a další zločiny). Genocida je rovněž zločinem podle mezinárodního práva, byla už stíhána mezinárodními trestními tribunály a jako mezinárodním zločinem se jí rovněž několikrát zabýval Mezinárodní soudní dvůr. V případě stíhání popírání genocidy dle vnitrostátního práva je vzhledem k téměř doslovnému převzetí mezinárodní definice třeba mít na paměti právní otázky, které ve spojení s genocidou řešily právě mezinárodní soudní orgány. Tento článek identifikuje nejzásadnější mezinárodněprávní body, se kterými se při stíhání pachatele přečinu dle § 405 TZ bude muset vnitrostátní český soudce vypořádat.


Stáhnout