Veronika Bílková

Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu

Jurisprudence 3/2014 Rubrika: Diskuse Str.: 34-40

Klíčová slova: Krym, Ruská federace, anexe, agrese, mezinárodní právo

Abstrakt: Diskusní příspěvek nabízí analýzu aktuálního vývoje na Krymu z pohledu mezinárodního práva. Konkrétně se zaměřuje na dva aspekty tohoto vývoje, a to odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho připojením k Ruské federaci; a nasazení ruské armády na území Ukrajiny. Příspěvek dospívá k závěru, že v obou případech došlo k porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace, která si neoprávněně přisvojila část území jiného státu a současně nedovoleně použila ozbrojenou sílu mimo své území.


Stáhnout