Jan Kysela
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Metodologie v právnickém psaní: dobrý sluha, špatný pán

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 18-30

Klíčová slova: metodologie, věda, kreativita, hledání míry

Abstrakt: Stručný článek upozorňuje na nutnost hledání rovnováhy mezi metodologickými úvahami a vlastním obsahovým přínosem odborného textu.


Stáhnout