Michal Urban
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Metoda převrácené třídy (Flipped Classroom) ve výuce práva (Kde spočívají její silné a slabé stránky a lze s její pomocí učit i velký kurz seminářovým způsobem?)

Jurisprudence 6/2021 Rubrika: Články Str.: 34-40

Klíčová slova: Metoda převrácené třídy, právní vzdělávání, interaktivní výuka, distanční vzdělávání

Abstrakt: Článek je věnován dnes stále populárnější výukové metodě převrácené třídy (Flipped Classroom), kterou řada vysokoškolských učitelů začala v poslední době používat ve snaze minimalizovat negativa distančního vzdělávání. Autor nejprve popisuje základní principy převrácené třídy a shrnuje její silné a slabé stránky, které následně dokládá na konkrétním kurzu, a to předmětu Sociologie pro právníky vyučovaném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v letním semestru 2021. Autor také v textu ukazuje, jak tuto metodu úspěšně použít nejen v seminářích pro menší počet studentů, ale i předmětu pro 200 studentů, ať už je vyučován prezenčně či distančně.


Stáhnout