Harald Christian Scheu, Lucie Škapová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mazák, J. – Janošíková, M. a kol. Charta základních práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike

Jurisprudence 6/2017 Rubrika: Recenze Str.: 43-45


Stáhnout