Jaroslav Benák
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Mají soudci českého Ústavního soudu prostor pro strategický výběr případů k projednání?

Jurisprudence 2/2018 Rubrika: Diskuse Str.: 32–38

Klíčová slova: Ústavní soud, strategické hlasování, aggressive grant, defensive denial

Abstrakt: Řízení před americkým Nejvyšším soudem je založeno na modelu selekce nazývaném někdy též white list. Soud se bude zabývat pouze těmi případy, které k projednání výslovně vybere. Výběr (spočívající v udělení certiorari) je zcela na volném uvážení soudců. Věc je zařazena k projednání v případě, že pro udělení certiorari hlasují čtyři soudci z celkového počtu devíti soudců. Teorie předpokládá, že soudci mohou uplatňovat defensive denials (hlasovat pro neudělení certiorari v případě, že očekávají, že by se uvnitř soudu nepodařilo najít potřebnou většinu pro překonání odvolacího rozhodnutí, které sami pokládají za nesprávné) a aggressive grants (hlasovat pro udělení certiorari v případě, že soudci souhlasí s rozhodnutím odvolacího soudu a chtějí, aby Nejvyšší soud přijal potvrzující rozhodnutí). Předkládaný článek se zamýšlí nad tím, zda existují situace, v nichž mají soudci českého Ústavního soudu příležitost k podobnému rozhodování.


Stáhnout