Michal Koziel

Limitace veřejného zadlužování v zemích Visegrádské čtyřky

Jurisprudence 3/2014 Rubrika: Články Str.: 26-33

Klíčová slova: veřejný dluh, veřejné finance, ústavní pravidla, země V4, fiskální pakt

Abstrakt: Limitace veřejného zadlužení prostřednictvím ústavních a zákonných pravidel je jednou z možností, jak si poradit s nepříznivým vývojem stavu veřejných financí. Článek ukazuje, jak si jednotlivé státy patřící do skupiny zemí Visegrádské čtyřky, které jsou si v mnoha ohledech blízké, poradily s nutností limitace veřejného zadlužování prostřednictvím právních předpisů. V článku jsou podrobeny analýze jednotlivé právní předpisy, kterými jsou výše uvedená pravidla zaváděná, a prostřednictvím komparace jsou odvozovány závěry a doporučení pro Českou republiku, která je v zavádění uvedených pravidel mezi zeměmi visegrádské čtyřky na nelichotivém posledním místě. Zároveň s tímto obsahuje článek i exkurz do pravidel omezování veřejného zadlužení na úrovni Evropské unie, bez kterých by provedená analýza nebyla komplexní. Cílem tohoto článku je identifikace rozdílů v právní úpravě limitace veřejného zadlužení ve zkoumaných zemích a zhodnocení jejich přínosnosti.


Stáhnout