Petra Kalenská
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lidskoprávní vzdělávání na základních školách: Česká republika je teprve na začátku

Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Diskuse Str.: 40-45

Klíčová slova: lidskoprávní vzdělávání, povinnost k lidskoprávnímu vzdělávání, Deklarace OSN o lidskoprávním vzdělávání a školení

Abstrakt: Lidskoprávní vzdělávání zakotvené v Deklaraci Organizace spojených národů o lidskoprávním vzdělávání a školení obsahuje tři roviny vzdělávání. Tyto roviny jsou vzdělávání o lidských právech, vzdělávání skrze lidská práva a vzdělávání pro lidská práva. Lidskoprávní vzdělávání, jehož různé formulace můžeme nalézt ve většině lidskoprávních úmluv, se stalo závazkem pro státy, které tyto úmluvy ratifikovaly. Česká republika zakotvila lidskoprávní vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Na základě tohoto dokumentu školy vytváří své školní vzdělávací programy. Nicméně rozbor tří školních vzdělávacích programů ukázal, že Rámcový vzdělávací program pro základní školy není dostatečnou zárukou všech tří rovin lidskoprávního vzdělávání. Je nutné provést průzkum lidskoprávního vzdělávání na základních školách a na jeho základě upravit Rámcový vzdělávací program pro základní školy, aby byl závazek provádění lidskoprávního vzdělávání naplněn.


Stáhnout