Natalie Rymeš Illková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lidská práva v Asii: Vývoj ochrany lidských práv v rámci ASEAN

Jurisprudence 5/2023 Rubrika: Články Str.: 43-48

Klíčová slova: ASEAN, lidská práva, systém ochrany lidských práv

Abstrakt: Asie v současné době zůstává jedním z mála regionů ve světě, který na podporu a ochranu lidských práv nevytvořil svůj vlastní systém ochrany lidských práv. Určitou změnu v této oblasti představují snahy subregionální organizace ASEAN o vznik systému ochrany lidských práv v rámci této organizace. Cílem příspěvku je nastínit vývoj přístupu k ochraně lidských práv v ASEAN v posledních zhruba třiceti letech a následně prozkoumat strukturu vzniklého systému, konkrétně jeho lidskoprávní orgány a dokumenty přijímané v jeho rámci na ochranu a podporu lidských práv. Následně text zkoumá, jak je těmito nástroji poskytovaná ochrana efektivní a jaké případné nedostatky obsahuje. Zvláštní část je věnována srovnání, jak ASEAN vyvažuje suverenitu svých členských států, která je pro ně spolu s principem nevměšování se do vnitřních záležitostí jiného státu zásadní, a lidská práva.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout