Lukáš Lev Červinka
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lidská práva a narození dítěte: případová studie poskytování institucionální porodnické péče v České republice během koronavirové krize

Jurisprudence 6/2021 Rubrika: Články Str.: 23-33

Klíčová slova: Koronavirus, lidská práva, zdravotní péče, právo na ochranu rodiny

Abstrakt: Studie analyzuje protikoronavirová opatření regulující poskytování porodnické péče v Česku v letech 2020 a 2021, berouc na zřetel nejen opatření ministerstva zdravotnictví a vlády, ale rovněž jejich implementaci zdravotnickými zařízeními. Analýza se zaměřuje na: 1) přítomnost třetí osoby u porodu, 2) návštěvu novorozence otcem, 3) návštěvu hospitalizované rodičky po porodu třetí osobou za účelem nakojení dříve narozeného dítěte, 4) přítomnost rodiče u vyšetření novorozeného dítěte v době hospitalizace rodičky. Závěrem této analýzy je jednak zjištění absence odůvodnění opatření ministerstva zdravotnictví či vlády a dále pak, že velká část přijatých opatření zasahovala plošně do jádra dotčených lidských práv. Za nejzávažnější nedostatek lze však označit praxi mnohých zdravotnických zařízení, jež přistoupila k omezování základních práv nad rámec či v přímém rozporu s přijatými opatřeními, ignorujíc tak jak dopady na životy jednotlivců, tak hodnoty demokratického právního státu.


Stáhnout