Ondřej Preuss
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lid versus referendum aneb druhý slovenský „Melčák“

Jurisprudence 2/2022 Rubrika: Články Str.: 22-33

Klíčová slova: Ústavní soud Slovenské republiky, materiální jádro ústavy, protiústavní referendum

Abstrakt: Článek komentuje nedávné rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky, ve kterém nepřipustil referendum o konání předčasných voleb do Národní rady Slovenské republiky (slovenského parlamentu). Ústavní soud shledal referendum o předčasných volbách za rozporné s principy demokratického právního státu. Toto rozhodnutí bylo inspirováno judikaturou českého Ústavního soudu a také rozhodnutím Ústavního soudu Slovenské republiky, které předpokládá, že slovenská ústava obsahuje implicitní nedotknutelné materiální jádro. Rozhodnutí by mohlo být považováno za šokující nebo aktivistické, ale není to takto jednoduché.


Stáhnout