Tomáš Friedel
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Kosař, D. – Papoušková, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017

Jurisprudence 4/2018 Rubrika: Recenze Str.: 46–47


Stáhnout