Radim Seltenreich
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konzervativní v metodě, konzervativní ve výsledcích: Portrét občana a soudce Antonina Scalii (1936–2016)

Jurisprudence 2/2016 Rubrika: Aktualita Str.: 3-6

Klíčová slova: Antonin Scalia, Nejvyšší soud USA, žijící ústava, klauzule pátého dodatku, interpretace federální ústavy

Abstrakt: Autor se ve svém článku zabývá osobností nedávno zesnulého soudce Nejvyššího soudu USA Antonina Scalii (1936-2016). Zdůrazňuje tak nejprve význam jeho působení na tomto soudu a líčí jeho profesionální kariéru. Dále se pak věnuje i jeho názorům na interpretaci federální ústavy, kdy Scalia jednoznačně preferuje „originalistický přístup“ a odmítá teorii „žijící ústavy“, která se přizpůsobuje potřebám doby. Konečně ve stručném přehledu autor popisuje i některá Scaliova zvlášť důležitá stanoviska věnovaná zejména problematice interpretace občanských práv.


Stáhnout