Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Kontrola nové maďarské ústavy ze strany ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie: Absence dialogu a omezenost unijního vlivu

Jurisprudence 4/2014 Rubrika: Stať Str.: 3-11

Klíčová slova: Maďarsko – ústavní reforma – Fidesz - maďarský ústavní soud - Soudní dvůr Evropské unie – Evropská komise – kondicionalita – nezávislost soudnictví – zákaz diskriminace – demokracie – lidská práva

Abstrakt: Článek se zabývá přezkumem soudní reformy v Maďarsku ze strany maďarského ústavního soudu a Soudního dvora EU. Srovnává argumentaci obou soudů, pomocí které oba dospěly k závěru, že část soudní reformy (snížení povinného penzijního věku soudců a státní zástupců ze 70 na 62 let) odporuje maďarskému ústavnímu pořádku resp. unijnímu právu. Na obou kauzách pak článek demonstruje omezenost dialogu mezi maďarským ústavním soudem a Soudním dvorem EU a omezenost nástrojů, kterými unijní právo disponuje k ovlivnění systémových prvků soudní moci ve svých členských státech.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout