Petr Bělovský

Kontext držby a vydržení vlastnického práva v novém občanském zákoníku

Jurisprudence 1/2014 Rubrika: Články Str.: 35-40

Klíčová slova: držba, vydržení, občanský zákoník, římské právo, Všeobecný občanský zákoník

Abstrakt: Nový občanský zákoník přichází s některými novými instituty. Mezi nimi konstrukce držby vlastnického práva, která má sjednotit držbu věci a držbu práva. Inspiračním zdrojem byla zjevně prvorepubliková civilistika, která tuto konstrukci prosazovala již do předválečného občanského zákoníku. Článek popisuje původ institutu držby práva a jeho přenesení do nové koncepce držby vlastnického práva. Současně poukazuje na skutečnost, že tato konstrukce byla vždy podrobována kritice a dosud nikdy nebyla vyzkoušena v praxi.


Stáhnout