Pavel Ondřejek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konstitucionalizace soukromého práva na příkladu limitů jednání právnických osob

Jurisprudence 4/2016 Rubrika: Články Str.: 32-41

Klíčová slova: právnická osoba, právní jednání, konstitucionalizace soukromého práva, horizontální účinek základních práv

Abstrakt: Horizontální účinky základních práv v soukromoprávních vztazích se obvykle pohybují mezi striktním přiznáním přímého účinku a zásadním odmítnutím jakéhokoliv účinku základních práv. Předložený článek se zaměřuje na právní vztahy, jejichž subjekty jsou právnické osoby, a pokouší se blíže konkretizovat různé faktory mající vliv na konkrétní podobu horizontálního účinku základních práv. Z těchto faktorů je věnována bližší pozornost asymetrickým soukromoprávním vztahům (na příkladech sporů klientů s bankami) a dále prolínání soukromého a veřejného práva (na příkladu vyloučení z orgánu politické strany).


Stáhnout