Radim Chalupa

Koncentrace směnečného rozkazního řízení: Černá díra na spravedlnost

Jurisprudence 1/2015 Rubrika: Články Str.: 24-36

Klíčová slova: směnečné rozkazní řízení, koncentrace řízení, směnečný platební rozkaz, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, právo na spravedlivý proces

Abstrakt: Cílem článku je analýza právní úpravy koncentrace směnečného rozkazního řízení, zhodnocení kladných a záporných dopadů uplatnění koncentračního principu řízení ve směnečném rozkazní řízení a formulace koncepčního návrhu de lege ferenda. Jádrem článku je popis, analýza a hodnocení ústavní konformity právní úpravy koncentrace směnečného rozkazního řízení, jakož i deklarace příznivých a nepříznivých dopadů aktuální podoby právní úpravy koncentrace směnečného rozkazního řízení na průběh řízení a postavení účastníků. Součástí textu je popis právní úpravy zjednodušených vybraných řízení podle práva SRN zaměřený na problematiku koncentrace řízení. Výsledky hodnocení právní úpravy koncentrace českého směnečného rozkazního řízení jsou takové, že právní úprava není zdařilá, neboť hlavní cíl uplatnění kontrakčního principu v řízení, jímž jest odstranění průtahů v řízení, není naplněn, přitom však koncentrace směnečného rozkazního řízení porušuje právo žalovaného na spravedlivý proces.


Stáhnout