Štěpán Kořínek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Komplikace a perspektivy Úřadu evropského veřejného žalobce

Jurisprudence 3/2020 Rubrika: Články Str.: 21–29

Klíčová slova: evropský veřejný žalobce, evropská prokuratura, Evropská unie, trestní právo, Laura Codruţa Kövesi, nejvyšší evropský žalobce

Abstrakt: Příspěvek se věnuje prozkoumání současného stavu Úřadu evropského veřejného žalobce, zejména s ohledem na jeho perspektivy a komplikace. ÚEVŽ byl zaveden na základě nařízení Rady (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. ÚEVŽ měl vzniknout do konce roku 2020 a v současné době finalizují práce na jeho konstituování. Do řídicí funkce nejvyššího evropského žalobce Úřadu byla nakonec zvolena rumunská prokurátorka Laura Codruţa Kövesi. V souvislosti s tím dochází k odhalení několika komplikací, které ztěžují zřízení ÚEVŽ do jeho faktické podoby. Příspěvek je tak rozdělen do tří základních částí, kterým předchází úvod a jež zakončuje závěrečné resumé. První část představuje základní východiska ÚEVŽ v obecně rovině. Druhá část se zaměřuje na funkci nejvyššího evropského žalobce, přesněji na osobu Laury Kövesi v této funkci. Třetí část potom analyzuje komplikace etablování ÚEVŽ a k tomu novelizační návrhy de lege ferenda.


Stáhnout