Jan Malíř
Pracoviště autora: Akademie věd České republiky

Klasická doktrína politické otázky v kontextu limitů soudního přezkumu v USA

Jurisprudence 5/2018 Rubrika: Články Str.: 15–29

Klíčová slova: justiciabilita, USA, doktrína politické otázky, vývoj klasické doktríny, ústavní základ, soudcovská obezřetnost

Abstrakt: V rozporu s rozšířenými představami jsou federální soudy v USA koncipovány jako soudy s omezenými pravomocemi. Vedle limitů stanovených federální Ústavou a jejími dodatky a – dále a kontroverzněji – též zákony Kongresu, rozvinulo samo federální soudnictví několik doktrín justiciability, které odrazují federální soudy od toho, aby rozhodovaly o určitých kategoriích případů, v nichž buď ohled na ústavní text, nebo soudcovská obezřetnost odůvodňují, aby si soudy počínaly zdrženlivě. V rámci těchto doktrín je z hlediska debaty o právu a politice rozhodně nejzajímavější doktrína politické otázky. Článek proto podává přehled o vývoji klasické doktríny politické otázky, jejíž počátky jsou zpravidla hledány u případu Marbury v. Madison a která dosáhla svého vrcholu v první polovině 20. století.


Stáhnout