Josef Kříž
Pracoviště autora: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Ke vkladové povinnosti společníka kapitálové společnosti po novele zákona o obchodních korporacích

Jurisprudence 5/2020 Rubrika: Články Str.: 25-35

Klíčová slova: vkladová povinnost, peněžitý vklad, nepeněžitý vklad, založení společnosti, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, zvýšení základního kapitálu

Abstrakt: Novela č. 33/2020 Sb. upravila mimo jiné některá ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se vkladové povinnosti. Tento článek se přitom zaměřuje na některé dílčí otázky spojené s přebíráním této povinnosti, a to na (i) rozdíl mezi vkladovou povinností a povinností splatit emisní kurs, ohledně nějž nejasnost nebyla novelou zcela odstraněna, (ii) novou výjimku z povinnosti zakladatele společnosti s ručením omezením splatit emisní kurs na bankovní účet, (iii) přetrvávající nejasnost ohledně okamžiku účinnosti založení akciové společnosti, (iv) nové povinnosti při vnášení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti a (v) dále kategorizaci způsobů zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií po uvedené novele. Tento článek je přitom omezen na kapitálové společnosti.


Stáhnout