Jan Malíř
Pracoviště autora: Akademie věd České republiky

Když se ústavní konstrukce neberou vážně. Na okraj řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky

Jurisprudence 1/2020 Rubrika: Články Str.: 1–14

Klíčová slova: řízení o ústavní žalobě, prezident republiky, lhůta pro rozhodnutí, suspendování prezidentských pravomocí, hrubé porušení ústavního pořádku, Ústavní soud

Abstrakt: Článek ve srovnávacím světle rozebírá některé sporné prvky v řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky v českém ústavním pořádku, jmenovitě absenci lhůty, ve které má Ústavní soud o ústavní žalobě rozhodnout, absenci suspendování pravomocí prezidenta republiky v případě, že je řízení o ústavní žalobě zahájeno, a stále značně nejednoznačné vymezení jednání, za která prezident republiky odpovídá a o kterých má v kontextu řízení o ústavní žalobě rozhodovat Ústavní soud. Blíže se text zastavuje i u otázky, zda svěření rozhodování o ústavní žalobě Ústavnímu soudu, který se v případě podání ústavní žaloby nutně ocitne pod silným tlakem politických hráčů i veřejnosti, je skutečně jediné možné řešení a nemá alternativy. Existence popsaných, ale i dalších sporných prvků v řízení vede autora k závěru, že ústavodárce při tvorbě Ústavy ČR nebral nejspíše toto řízení příliš vážně, resp. nepočítal s tím, že by skutečně probíhalo.


Stáhnout