Tomáš Friedel
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Když se řekne „profesní etika právníků“. Poznámka k nejasnému pojmu

Jurisprudence 2/2021 Rubrika: Diskuse Str.: 37-43

Klíčová slova: profesní etika právníků; právní etika; právnická etika; profesionální etika právníků; právní úprava výkonu právnické profese

Abstrakt: Pojmu „profesní etika právníků“ nebyla až do nedávna věnována v české literatuře větší pozornost. Situace se ovšem dynamicky vyvinula, přibývá textů a autorů, kteří s pojmem pracují. Růst zájmu o pojem přitom s sebou přináší i jeho rozdílné užívání, což mnohdy narušuje jeho srozumitelnost. Diskusní příspěvek si proto klade za cíl popsat současné podoby užívání pojmu, systematizovat je a tím diskusi do budoucna zpřehlednit. Proto nejprve podrobně představuje českou jazykovou praxi užití pojmu „profesní etika právníků“ a stručný exkurz k terminologii anglo-americké. Na deskripci navazuje analytičtější část, která současný jazykový úzus blíže komentuje a upozorňuje na úskalí, která jej provází.


Stáhnout